Genel kullanım koşulları


Genel Kullanım Şartları


www.regimedukan.com.tr sitesi (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.)

Genel Kullanım Şartları

Burada yer alan genel kullanım şartları (Bundan böyle “Genel Şartlar” olarak anılacaktır) tarafınız (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ve arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Genel Şartlar Siteyi ve Sitede tarafından sunulan hizmetleri (Bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır) ve malların (Bundan böyle “Mallar” olarak anılacaktır) kullanım şeklini belirlemektedir.

1- Genel kullanım şartlarının kabul edilmesi

Site tarafından sunulan Hizmetlerin ve Malların satışı gerçekleşmeden önce işbu Genel Şartların Kullanıcı tarafından Site üzerinden onaylanmasını müteakip Kullanıcı Genel Şartları kabul etmiş sayılır. İşbu Genel Şartlara tabi olmak istemeyen Kullanıcıların Siteye veya Hizmetlere ve Mallara ve kullanımına izin verilmez. Böyle bir durumda, Kullanıcı Siteyi ve Hizmetleri kullanmayı durdurmalıdır.

Genel Şartları herhangi bir zamanda değiştirebilir. Uygulanabilen şartlar Kullanıcı tarafından Hizmetin veya Malın satın alındığı tarihte yürürlükte olanlardır. Dolayısıyla, Kullanıcı Siteyi ve Hizmetleri, Malları her kullanışından, siparişinden önce bu Genel Şartları okumalıdır.

Yanılgıya mahal vermemek adına, anılan değişikler geleceğe yönelik uygulanacak olup, değişim tarihinden önce Hizmet, Mal satın alan Kullanıcılara Hizmet süresi boyunca yeni hükümler uygulanmayacaktır.

İşbu Genel Şartlara aşağıdaki adres üzerinden erişim sağlanmaktadır: http://www.regimedukan.com.tr/genel-sartlar

İşbu Genel Şartların bir kopyası onaylanmalarını müteakip Kullanıcıya eposta ile gönderilecektir.

2- Hizmetlerin ve Malların tanımı

2.1 Hizmetleriniz

Online koçluk hizmeti vermektedir. Bu hizmet, Klasik Dukan metodu olarak adlandırılan Güçlendirme Evresine kadar olan ilk 3 evreyi kapsayan bir online koçluk programıdır. Anılan program, profilinize ve hedeflerinize uygun olarak size özel hazırlanan menü önerileriyle birlikte periyodik olarak Kullanıcıya gönderilir (Bundan böyle “Program” olarak anılacaktır).

Bu kapsamda, Kullanıcı kişisel bir platforma ve durumunun gelişimini izleme olanağı sağlayan araçlara erişebilecek olup, Programına başlamasını veya takip etmesini/uygulamasını sağlayacak periyodik e-postalar alacaktır.

- Kullanıcıların ek bilgilere ulaşmasını sağlayan sosyal iletişim araçları (chat, tartışma forumları).
- Doğrudan chat veya dolaylı yoldan ekibe ve/veya Pierre Dukan’a sorular yöneltme imkânı.
- Kullanıcı Programını tamamladığında “Koruma” olarak adlandırılan evrede kendisinin isteğine bağlı olarak ek bir hizmet daha önerilecektir.
Hizmetlerin kalitesini iyileştirmek amacıyla Hizmetleri uygulama şekillerini değiştirme, yeni hizmetler ve yeni özellikler ekleme hakkını saklı tutmaktadır.


2.2 Hizmetlerin süresi ve bedeli

Hizmetlerin süresi ve bedeli her Kullanıcının profiline, hedeflerine ve seçilen Programın süresine göre değişiklik göstermektedir. Hizmetlerin süresi ve bedeli Kullanıcının vereceğiniz bilgiler esas alınmak suretiyle TL cinsinden ve KDV dahil olarak Sitede duyrulmaktadır.


3- Hizmetlerin kullanım şekli


Hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcı aşağıda sıralananlara sahip olmalıdır:(i) Internet erişimi: Bu bağlantıyla ilgili masraflar sadece Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
(ii) Gerekli araçlar, özellikle de bir bilgisayar, modem veya diğer her türlü bağlantı aracı.


Hizmeti satın alabilmek için önceden beslenme uzmanımızın sorularını yanıtlamanız ve bir hesap oluşturmanız gereklidir. Bu bilgiler esas alınarak kişiselleştirilmiş koçluk Programının süresi ve KDV dahil bedeli Kullanıcıya bildirilecektir.


Kullanıcının Programı kabul etmesi durumunda 4. Maddede açıklanan şekillere uygun olarak söz konusu Programın bedelini ödenmesi gerekecektir.
Verilen her sipariş Hizmetlerin başlamasından önce tarafımızdan eposta yoluyla teyit edilecektir.


Kullanıcı, Hizmetin ifasına satışının gerçekleştiği günü takip eden gün itibariyle başlandığını kabul ve beyan eder.


4- Ödeme

4.1 Ödeme şekli

Anılan Hizmetlerin ve Malların bedelleri Banka kredi kartı veya Paypal sistemi ile ödenebilir.


Koçluk hizmetinizin bedeli banka kartıyla ödendiğinde, banka bilgilerinin Kullanıcı tarafından girilmesinin ardından Hizmet bedeli satışın gerçekleştiği gün hesaptan düşülmektedir.


Önerilen bütün ödeme şekilleri en mükemmel güvenlik ve gizlilik önlemlerine sahiptir.


Kaliteyi arttırmak amacıyla önerilen ödeme şekillerinden herhangi birini herhangi bir zamanda ve Kullanıcıya nedenini bildirmeden sürekli veya geçici olarak iptal etme, askıya alma veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

4.2 Ödeme kolaylıkları


Kullanıcı tarafından seçilen ve aşağıda belirtilen ödeme şekli ne olursa olsun, başlatılan ve kullanılan koçluk programı döneminin ve Malın toplam bedeli ödenecektir.


Bedelin ödeme şekli Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı Hizmet ve Malın bedelini tek seferde banka kredi kartı veya Paypal sistemi ile ek masraf olmadan ödeyebilir.


5- Çekilme süresi

Kullanıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip malı geri iade etmeyi taahhüt eder.


Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Site içinde yer alan cayma bildiri formunun doldurulması suretiyle yazılı bildirimde bulunulması şarttır.  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  ’ye yazınız.  Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Kullanıcıya teslim edilen malın gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Hizmet ve Mal bedeli 

Kullanıcıya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de kredi kartına iade sureti ile yapılır.


Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli Kullanıcı tarafından karşılanır.


KULLANICI AŞAĞIDAKİ HALLERDE CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ:


a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
e) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler


6- Programın kesintiye uğraması veya askıya alınması

Program Kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda belirli bir süre için oluşturulmuştur. Dolayısıyla, ödeme onaylandıktan sonra Programınız başlayacak ve olağanüstü durumlar haricinde (böyle bir durumda lütfen bizi bilgilendirin), kayıt yaptırılan programa sadık kalabilmek amacıyla Program ne kesintiye uğratılabilecek ne de askıya alınabilecektir.


7- Kullanıcıların yükümlülükleri

Kullanıcı siparişinin işleme konması ve önerilen Hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi ve Malın teslimatı için gerekli olan bilgileri tam ve eksiksiz olarak bildireceğini taahhüt etmektedir. Bu veriler aşağıdaki 12. Maddede belirtilen şartlar kapsamında değerlendirmeye tabi olacaktır.


Kullanıcı bildirilen hatalı veya gerçek dışı olarak verilen bilgilerin sonuçlarından sorumlu olacaktır.


Kullanıcı Hizmetleri ve Malları ticari amaçlarla satmayacağını veya kullanmayacağını taahhüt etmektedir.


Kullanıcı en az 18 yaşında olduğunu ve Site üzerinden sipariş verebilmek için hukuki yeterliliğe veya ebeveynin iznine sahip olduğunu beyan etmektedir.


Kullanıcı Siteyi ve Hizmetleri ve Malları yasadışı amaçlarla kullanmamayı ve özellikle de kamu düzenine veya ahlak kurallarına aykırı mesajlar, yanıltıcı öneriler, üçüncü şahısların özel hayatlarıyla ilgili öğeler, ve üçüncü şahısların haklarını herhangi bir şekilde ihlal edici mesajlar göndermemeyi taahhüt etmektedir.


Kullanıcı, Sitenin ve/veya Hizmetlerin, Malların Kullanıcı tarafından kullanılmasına ve/veya işbu Genel Şartların ya da başkalarının haklarının ihlaline ilişkin olarak üçüncü kişilerden gelen her türlü zarar, şikayet ve talebe karşı Régime Coach’u teminat altına almayı ve zararını tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.


9- Paylaşımlar ve fotoğraflar

Kullanıcı paylaşımlarını veya fotoğraflarını www.regimedukan.com.tr sitesi aracılığıyla iletmek suretiyle şirketine ve onun bağlı kuruluşlarına aşağıda belirtilen hususlarda açıkça izin vermektedir


Kullanıcı söz konusu uygulamayı bu yöndeki talebini içeren iadeli taahhütlü bir adresine göndermek suretiyle herhangi bir zamanda sona erdirme hakkına sahip olacaktır.


Site de sunulan Hizmetler ve özellikle de kişiselleştirilmiş zayıflama koçluğu programları fiziksel ve psikolojik sağlığı iyi durumdaki kişilere yöneliktir. Herhangi bir endişe halinde Kullanıcının kayıt yaptırmadan ÖNCE hekimine başvurması önerilir.


Kullanıcı sipariş vermek (“Ödemeyi Onaylıyorum” üzerine tıklamak) suretiyle aşağıda belirtilen konularla ilgisinin olmadığını ve bu konuların hekimi tarafından teyit edildiğini beyan etmektedir:


Ensülin bağımlısı şeker hastası, beslenme bozukluğu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, hâlihazırda ciddi bir depresyon, hamilelik, emzirme, vejetaryen veya vegan olma.


Site ve Hizmetler hiçbir şekilde diyet konusunda tıbbi bir muayenenin yerini alamaz. Sitede sunulan bilgiler ve Hizmetler kilonuzu veya sağlığınızı ilgilendiren tıbbi bir teşhis oluşturulmasını sağlamazlar. Sitede verilen bilgiler hiçbir zaman bir pratisyen veya uzman hekimin ya da sağlık konusunda hizmet veren bir profesyonelin muayenesinin yerini alamaz.


Ayrıca, Sitede yer alan tavsiyeler bazı kişilere, özellikle de hekim tarafından belirli bir nedenden dolayı (glütene toleransı olmayanlar, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, beslenme alerjisi, bazı böbrek hastalıkları olanlar, vs) verilen bir beslenme rejimi uygulayanlara veya hamilelere uyarlanamaz.
Endişe edilmesi durumunda, Hizmetin kullanımından önceden Kullanıcının hekimine başvurması gerekmektedir.


11- Sorumluluk

11.1 Kullanıcı Internet ağının kullanımından, özellikle de hizmetlerin kesintiye uğramasından, hariçten izinsiz girişlerden veya sistemlerde virüs bulunmasından kaynaklanan her türlü olumsuz durum veya zarardan dolayı Régime Coach’un sorumlu tutulamayacağını ve Sitenin ve Hizmetlerin kesintisiz bir şekilde çalışması konusunda hiçbir garanti vermediğini bilir ve kabul etmektedir.


Özellikle, hiçbir şartta aşağıdaki durumlardan sorumlu tutulamayacaktır (bu liste sınırlayıcı değildir):


- Her türlü bilgi ve/veya verinin Internet üzerinden hatalı bir şekilde iletilmesi ve/veya alınması,
- Her türlü iletişim hattının arızalanması,
- Her türlü veri kaybı,
- Kullanıcının bilgisayarı üzerinde meydana gelen her türlü hasar,
- Internet ağının çalışmaması veya daha genel anlamda Sitenin düzgün çalışmasını ve/veya Hizmetlerin düzgün yürütülmesini engelleyen her türlü teknik arıza.


11.2 Öte yandan, Hizmetlerin ve Malların Kullanıcının beklentilerine mükemmel bir şekilde cevap vermesini ve özellikle de Program ile elde edilebilecek sonuçların her halükarda elde edilebileceğini garanti etmemektedir.


Kullanıcının Hizmetin kullanımı sonucunda beklenen sonuçlara, özellikle de kilo vermeye ilişkin olanlara, ulaşamaması durumunda sorumlu tutulmayacaktır.


Kullanıcının İdeal Kiloya Programında belirtilen tarihte ulaşamaması durumunda üyelik ücretinin kendisine geri ödenmesi konusunda sadece 6. Maddede belirtilen koşullar dahilinde sorumlu tutulabilecektir. İdeal Kiloya ulaşın veya paranızı geri alın. Kullanıcı başka hiçbir tazminat talebinde bulunamaz.


Kullanıcı, Sitede tarafından sunulan bilgilerin bu halleriyle tam ve eksiksiz olmadığını, söz konusu bilgilerin farklı vakaların, semptomların, ilaçların, patolojilere uygun tedavilerin ve Kullanıcıları ilgilendiren rahatsızlıkların tamamını kapsamadığını kabul etmektedir. Kullanıcı, Sitenin ve Hizmetlerin, Malların kullanımının sadece ve tamamen kendi sorumluluğunda, kontrolünde ve yönetiminde olduğunu kabul eder.


11.3 Site, üçüncü şahıslar tarafından yönetilen Internet sitelerinde yer alan resimleri ve bu sitelere bağlantıları içerebilir (Bundan böyle “Ortak Siteler” olarak adlandırılacaktır). Ortak Siteler üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.


Bu bağlantılar tarafından sadece sizin kolaylığınız için önerilmekte ve söz konusu bağlantıların eklenmesi bu Ortak Sitelerin içeriğini onayladığı ve ile bu Ortak Sitelerin işletmecileri arasında bir bağlantı olduğu anlamına gelmez.


Ortak Sitelerde duyurulan özel hayatların korunması ve bu siteleri kullanma şartlarıyla ilgili her türlü anlaşmayı incelemek ve bunlara uygun hareket etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.


12- Kişisel verilerin korunması

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


Kullanıcı her zaman için kişisel verilerine her zaman erişebilir ve kişisel verileri üzerinde değişiklikler yapabilir.


13- Enteraktif hizmetler (chatler, forumlar, vs.)

Kullanıcı Sitede önerilen enteraktif hizmetlere katılma esnasında yasa ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerin tamamına riayet etmeyi taahhüt etmektedir.


Kullanıcı Siteye gönderdiği yayınlarının, paylaşımların ve genel anlamda bütün içeriklerin markasının, ürünlerinin ve hizmetlerinin ve Pierre Dukan’ın itibarını zedelemeyeceğini taahhüt etmektedir.


Genel olarak, Kullanıcı aşağıda sıralananları taahhüt eder:


- Sitede hakaret edici, yerici, küçük düşürücü, yanıltıcı, pornografik veya yürürlükteki bir mevzuata aykırı ya da ele alınan sorula ilgisi olmayan bir içerik yayınlamamak.
- Sitede reklam yapmamak veya ile rekabet halindeki bir veya birkaç markaya ve/veya firmaya atıfta bulunmamak.


Bu konuyla ilgili olarak, sadece Kullanıcı Sitenin enteraktif hizmetlerini kullanarak, özellikle de chat ve forum aracılığıyla yayınlanan bilgilerden, mesajlardan, resimlerden ve genel anlamda her türlü içerikten sorumlu tutulabilecektir.


Eğer söz konusu içerik yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile ahlak kurallarına aykırı ise ya da Siteye zararı dokunabilecek unsurlar teşkil etmekteyse, Kullanıcı kendisinin yayınlayacağı veya enteraktif hizmetler aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü içeriğin tamamını veya bir bölümünü kaldırabileceğini de kabul etmektedir.


14- Fikri mülkiyet

Kullanıcı, Sitede ve/veya Hizmetlerde, Mallarda yer alan ve/veya tarafından Kullanıcılara gönderilen her türlü paylaşımda bulunan metinler, yazılımlar, müzikler, sesler, fotoğraflar, videolar, resimler veya sair öğeler de dahil olmak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sitenin ve Hizmetlerin, Malların içeriğinin fikri mülkiyet hakkı veya yürürlükteki mevzuat tarafından tanınan her türlü hak tarafından koruma altına alındığını kabul ve beyan etmektedir.


Kullanıcının Sitesi ve/veya Hizmetlerinde, Mallarda yer alan içerikten hareket ederek türetilen eserleri kopyalamasına, kullanmasına, çoğaltmasına, dağıtımını yapmasına veya yaratmasına izin verilmemektedir.


Kullanıcılar Site ve/veya Hizmetler, Mallar ile ilgili uyarılarda bulunabilirler. Geri gönderilen her türlü bilginin içeriği gizli olmaktan çıkacak ve genel kullanıma açık olacaktır. Bu iletişimlerde bulunan fikirleri, kavramları, bilgi birikimini veya teknikleri her türlü yararlı amaç doğrultusunda ve sınırlama olmaksızın çoğaltmak ve üçüncü şahıslara bildirmek için serbestçe kullanabilecektir.


Site veya Sitenin herhangi bir bölümü açık ve yazılı izni olmadan hiçbir şekilde ticari amaçlar doğrultusunda indirilmemeli, çoğaltılmamalı, kopyalanmamalı, satılmamalı, kullanılmamalı, değiştirilmemeli veya işletilmemelidir.


Sitede yer alan ve genel olarak telif hakkı ile, daha da geniş anlamda fikri mülkiyet hakkı ile korunan bütün öğeler (markalar, logolar, diğer ayırt edici işaretler, fotoğraflar, vs) veya ortaklarının tam mülkiyetinde kalacaktır.


Bu öğelerin tamamının veya bir bölümünün çoğaltılmasına veya kullanılmasına sadece kişisel ve özel kullanıma yönelik olarak ve sadece bilgilendirme amaçlı olarak izin verilir. Dolayısıyla, başka amaçlarla çoğaltılmaları veya kopyalanmaları açıkça yasaklanmıştır.


önceden alınmış yazılı onayı olmadan gerçekleşecek diğer her türlü kullanım sahtekârlık olarak kabul edilecek ve Fikri Mülkiyet Yasası çerçevesinde cezalandırılacaktır.


16- Diğer

16.1 Bu Genel Şartlar, Sitenin ve Hizmetlerin, Malların kullanımıyla ilgili olarak ile Kullanıcı arasındaki anlaşmayı oluşturur ve daha önceden ile Kullanıcı arasında aynı konu ile ilgili olarak yapılmış olabilecek her türlü anlaşmanın yerine geçer. Kullanıcı Hizmeti, Malı satın almadan önce mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunda yer alan hükümlerini onaylamalıdır (“Okudum ve onayladım”).


16.2 İşbu Genel Şartlar Türk hukukuna tabidir. İşbu hükümler taraflar arası anlaşmazlık durumunda uygulanacak olup, öngörülmeyen hususlar için sair yasal hükümler uygulanacaktır.


Her türlü anlaşmazlığın çözümünde Türk Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaklardır.


16.3 Eğer işbu Genel Şartlarda yer alan hükümlerden herhangi birinin yetkili bir mahkeme tarafından yasalara aykırı veya uygulanamaz nitelikte olduğu tespit edilirse söz konusu hüküm kaldırılmış olarak kabul edilecek ;ancak bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.


PULSAR
28 Rue Brunelle
75017 Paris FRANSA